MBO BBL in het digitale tijdperk: Succesverhalen

Een methodologie op basis van het DigiComp 2.0-kader, gericht op de ontwikkeling van digitale competenties door studenten tijdens de MBO BBL trajecten. De methodologie zal zowel gericht zijn op leraren in MBO als op begeleiders in bedrijven en heeft vooral tot doel hen te helpen bij het organiseren van MBO BBL trajecten in het digitale tijdperk (face to face of virtueel). De methodologie zal instructies, praktische voorbeelden, richtlijnen en voorbeelden bevatten. Er zal ook aandacht worden besteed aan zaken als samenwerking tussen het MBO en de bedrijven. De methodologie zal worden getest door het consortium en op basis van deze pilot zal een ebook worden ontwikkeld. Dit ebook zal een gedetailleerde beschrijving bevatten van de organisatie van MBO BBL trajecten, ervaringen van docenten en begeleiders, ervaringen van studenten en foto’s. Naast het ebook zal een reeks video’s worden ontwikkeld en gepubliceerd waarin de succesverhalen worden gepresenteerd.

Dit project is gefinancierd met steun van het Erasmus+-programma van de Europese Unie. Deze informatie geeft uitsluitend de mening van de auteurs weer en noch de Europese Commissie noch het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938