LEERLING IN HET DIGITALE TIJDPERK SUCCESVERHALEN

Er is een methodologie voorgesteld gebaseerd op het DigComp 2.2-raamwerk, gericht op de ontwikkeling van de digitale competenties door studenten tijdens de leertijd.

De methodologie richt zich zowel op leraren in het beroepsonderwijs en -opleiding als opleiders van bedrijven en heeft als belangrijkste doel hen te helpen bij het organiseren van leerlingplaatsen in het digitale tijdperk (face-to-face of virtueel).

De methodiek omvat instructies, praktijkvoorbeelden, richtlijnen en sjablonen. Ook wordt ingegaan op zaken als samenwerking tussen mbo-instellingen en bedrijven. 

De methodologie is getest door het consortium met 2 leerlingen in elk partnerland. Op basis van die pilot zijn een e-book en een bibliotheek met video’s ontwikkeld.

Deze producties omvatten een gedetailleerde beschrijving van de feitelijke organisatie van leercontracten, getuigenissen van trainers en mentoren, getuigenissen van studenten en foto’s.

Dit project is gefinancierd met steun van het Erasmus+-programma van de Europese Unie. Deze informatie geeft uitsluitend de mening van de auteurs weer en noch de Europese Commissie noch het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938