DigiGo stimuleert de digitalisering van MBO BBL leerwerktrajecten

De verwerving van digitale vaardigheden door leerlingen tijdens hun MBO BBL leerwerktraject om ze te ondersteunen. Tegelijkertijd om de mismatch tussen de vaardigheden van leerlingen in het MBO BBL in het begin te verminderen.

Projectdoelen

Verbeteren

Digitale competenties van bedrijfsbegeleiders en begeleiders vanuit het MBO te verbeteren.

Ondersteunen

MBO BBL trajecten (traditioneel en virtueel) ondersteunen om de digitale competenties van studenten te verbeteren.

Opleiden

Om de digitale competenties van leerlingen op de werkplek te verbeteren, ook door slimmer werken.

Betrekken

Meer bedrijven betrekken bij het aanbieden van hoogwaardige MBO BBL leerwerktrajecten die de digitale vaardigheden van studenten verbeteren.

Vergroten

Het bewustzijn van MBO leraren vergroten.

Dit project is gefinancierd met steun van het Erasmus+-programma van de Europese Unie. Deze informatie geeft uitsluitend de mening van de auteurs weer en noch de Europese Commissie noch het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938