Programme Partners

CDE Petra Patrimonia (coördinator van het project)

Biedt een ondersteuningsprogramma voor ondernemers, nieuwe ondernemers, werklozen in het algemeen en in het bijzonder jongeren die een economische activiteit binnen de genoemde gebieden willen opzetten. De coöperatie wil economisch initiatief bevorderen door onder andere projectleiders in staat te stellen de economische haalbaarheid van hun project volledig te testen.

SABA

SABA is een particuliere VMBO instelling, opgericht in 2007. Het heeft vier afdelingen: Business, Administratie, Informatica (IT) en Toerisme. Het eerste jaar (2007) werd de school geopend in de hoofdstad van Macedonië, Skopje. De leerlingen van SABA hebben het voorrecht een ander onderwijssysteem te ervaren dan de openbare scholen in Macedonië. Ze zijn gericht op het vakgebied dat ze studeren (business, administratie, informatica of toerisme) en hebben niet alleen theoretische, maar ook veel praktische ervaring.

Inqubator Leeuwarden

De focus van Inqubator ligt op het helpen van (student)starterups om hun bedrijf stevig neer te zetten en hen te helpen hun groei te maximaliseren over een periode van maximaal drie jaar. Hiervoor biedt Inqubator een gezamenlijke ruimte waarin startende ondernemers kunnen werken aan hun business plan, advies kunnen krijgen over hoe ze verder moeten in de ontwikkeling van hun bedrijf en verschillende soorten workshops en masterclasses kunnen volgen. De meeste startende ondernemers zijn afkomstig van de MBO instellingen of hogescholen in Leeuwarden, waarvan velen in de creatieve sector en/of ICT.

IDEC

Een opleidingsadviesbureau gevestigd in Piraeus, Griekenland. De activiteiten bestaan uit training, management consulting, kwaliteitsborging, evaluatie en ontwikkeling van ICT oplossingen voor zowel de private als de publieke sector. De klanten van IDEC vertegenwoordigen zowel het MKB als de grotere Griekse bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren. IDEC werkt samen met meer dan 800 instellingen in heel Europa en heeft ongeveer 300 deskundigen op specifieke gebieden.

IIEK DELTA

IIEK DELTA is opgericht in 1971 en werd al snel de leider van het MBO aanbod in Griekenland, gecertificeerd door het Griekse Ministerie van Onderwijs en de E.U. Met 47 jaar ervaring in particulier onderwijs, biedt het post-secundaire opleidingen van niveau 5. Het doel van IIEK DELTA is er om de kwaliteit van de aangeboden kennis, maar ook een hoog niveau van professionele re-integratie en werkgelegenheid te garanderen.

CECOA

CECOA is een openbaar MBO instelling. Het doel van CECOA is het bevorderen van onderwijsactiviteiten en beroepsopleiding, waaronder het MBO BBL in de sectoren handel en dienstverlening. CECOA werkt in verschillende opleidingsvormen en voor verschillende doelgroepen: initiële beroepsopleiding voor jongeren en volwassenen; voortgezette opleiding voor werknemers en mensen die al op de arbeidsmarkt zijn (afstandsonderwijs), opleiding van opleiders, ondersteunende diensten/consultancy voor bedrijven en organisaties. Tenslotte is CECOA een centrum voor onder andere begeleiding en certificering van vaardigheden, maar ook van competenties.

Eurodimensions

Eurodimensions wil voorzien in de behoefte om ondernemerschap te stimuleren door middel van onderwijs, concurrentievermogen, bedrijfsontwikkeling, opleiding en het creëren van partnerschappen. Eurodimensions gelooft dat de richting en het succes van een bedrijf afhankelijk zijn van het nemen van de juiste strategische beslissingen op basis van de kennisdriehoek en innovatieprestaties. Eurodimensions is actief in het overdragen van zijn kennis en ervaring in andere sectoren (bijvoorbeeld onderwijs en opleiding, sociale integratie, kwaliteitsborging en ICT); het toont het positieve effect dat Europese instrumenten voor een leven lang leren kunnen hebben op opleidings- en onderwijstrajecten.

Dit project is gefinancierd met steun van het Erasmus+-programma van de Europese Unie. Deze informatie geeft uitsluitend de mening van de auteurs weer en noch de Europese Commissie noch het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938