ELEARNING PROGRAMMA

Het belangrijkste doel van het programma is om de digitale vaardigheden van trainers en mentoren te verbeteren en hen te helpen bij het organiseren van leerlingplaatsen voor de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van VET-studenten. Het e-learningprogramma is gebaseerd op DigComp 2.2 en het DigCompEdu-raamwerk voor de ontwikkeling van de digitale competentie van docenten in Europa. Het programma zal bedrijfstrainers uitrusten om digitale technologieën te gebruiken voor het ondersteunen, trainen, beoordelen en empoweren van leerlingen en tegelijkertijd de digitale competenties van hun stagiairs te ontwikkelen.

Dit project is gefinancierd met steun van het Erasmus+-programma van de Europese Unie. Deze informatie geeft uitsluitend de mening van de auteurs weer en noch de Europese Commissie noch het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938