Over Ons

De arbeidswereld is grondig aan het veranderen. Uit tal van rapporten en onderzoeken blijkt dat digitale vaardigheden nauw verband houden met inzetbaarheid, vooral wanneer het gaat om jongeren die de arbeidsmarkt betreden. Ook gezien de COVID-19 pandemie is het nu meer dan ooit essentieel om (arbeidsmarktgerelateerde) digitale vaardigheden te bezitten en voorbereid te zijn op allerlei uitdagingen, zoals pandemieën. Het doel van DigiGo is dan ook de verwerving van digitale vaardigheden door MBO BBL tijdens hun werkenlerentraject te ondersteunen en tegelijkertijd de mismatch tussen de vaardigheden van MBO BBL leerlingen bij aanvang van hun trajecten te verkleinen.

Hoofddoel

De digitalisering van MBO BBL stages te bevorderen, maar ook de mismatch tussen de benodigde digitale competenties op de arbeidsmarkt voor deze leerlingen aan te pakken.

Specifieke doelstellingen

Om de doelstellingen van het project te bereiken, richt DigiGo zich niet alleen op de vaardigheden die leerlingen missen, maar ook op de vaardigheden die bedrijfsopleiders moeten verwerven. Het project is innovatief omdat het de bevordering van stages en werkend leren combineert met de noodzaak om de ontwikkeling van digitale vaardigheden, die rechtstreeks verband houden met inzetbaarheid, te ondersteunen.

Dit project is gefinancierd met steun van het Erasmus+-programma van de Europese Unie. Deze informatie geeft uitsluitend de mening van de auteurs weer en noch de Europese Commissie noch het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938