ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

CDE Petra Patrimonia (επικεφαλής του έργου)

Η CDE Petra Patrimonia προσφέρει ένα πρόγραμμα υποστήριξης για ιδρυτές & ιδρύτριες επιχειρήσεων, νέους & νέες επιχειρηματίες, ανέργους και γενικά όσους/ες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν οικονομικά στους συγκεκριμένους τομείς. Ο συνεταιρισμός CDE στοχεύει μεταξύ άλλων στην προώθηση της οικονομικής πρωτοβουλίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε διαχειριστές/στριες έργων να δοκιμάσουν τις επιχειρηματικές & οικονομικές τους δυνατότητες.

SABA

Το SABA λειτουργεί ως ιδιωτικό επαγγελματικό λύκειο από το 2007 στα Σκόπια. Διαθέτει τέσσερα τμήματα: Επιχειρήσεων, Διοίκησης, Πληροφορικής και Τουρισμού. Σε σχέση με εκείνους των δημόσιων σχολείων της Βόρειας Μακεδονίας, οι μαθητές & μαθήτριες του SABA έχουν την ευκαιρία να επικεντρωθούν στον τομέα σπουδών που επέλεξαν (Επιχειρήσεων, Διοίκησης, Πληροφορικής ή Τουρισμού), αποκομίζοντας τόσο θεωρητική, όσο και μεγάλη πρακτική εμπειρία.

Inqubator Leeuwarden

Το Inqubator αναλαμβάνει την στήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων από νέων & νέες βοηθώντας τους να αναπτυχθούν περαιτέρω μέσα σε χρονικό ορίζοντα τριετίας. Για το σκοπό αυτόν, το Inqubator διαθέτει μια κοινόχρηστη αίθουσα, στην οποία νέοι επιχειρηματίες μπορούν να ασχοληθούν με το επιχειρηματικό τους σχέδιο, να λάβουν συμβουλές για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους και να παρακολουθήσουν διάφορα είδη εργαστηρίων και σεμινάρια εξειδίκευσης. Οι περισσότεροι νέοι επιχειρηματίες προέρχονται από ιδρύματα ΕΕΚ και Πανεπιστήμια του Leeuwarden, πολλοί εκ των οποίων απασχολούνται στο δημιουργικό κλάδο ή/και σε αυτόν των ΤΠΕ.

IDEC

Η IDEC είναι μία εταιρεία συμβουλευτικής και παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών με έδρα τον Πειραιά. Στις δραστηριότητές της συγκαταλέγονται η εκπαίδευση, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η διασφάλιση ποιότητας, η αξιολόγηση και η ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό, όσο και για τον δημόσιο τομέα. Στο πελατολόγιο της IDEC ανήκουν μικρομεσαίες, αλλά και μεγάλες ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους. Συνεργάζεται με περισσότερα από 800 ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη και έχει στο δυναμικό της περίπου 300 ειδικούς σε συγκεκριμένους τομείς.

IIEK DELTA

Με έτος ίδρυσης το 1971, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα ηγέτης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση στην Ελλάδα, με πιστοποίηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και την Ε.Ε. Έχει στο ενεργητικό του 47 χρόνια εμπειρίας στην ιδιωτική εκπαίδευση και προσφέρει Προγράμματα Μετα-Δευτεροβάθμιας Κατάρτισης Επιπέδου 5. Στόχος του είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων γνώσεων και η επαγγελματική αποκατάσταση και απασχόληση υψηλού επιπέδου.

CECOA

Το CECOA είναι ένα δημόσιο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης. Στοχεύει στην προώθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας στους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών. Το CECOA ασχολείται με πολλές μεθοδολογίες κατάρτισης και απευθύνεται σε πολυάριθμες ομάδες-στόχους: 1) αρχική ΕΕΚ για νέους και ενήλικες, 2) συνεχής κατάρτιση για υπαλλήλους και απασχολούμενους/απασχολούμενες, 3) εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 4) κατάρτιση εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών, 5) υπηρεσίες υποστήριξης/συμβουλευτικής για εταιρείες και οργανισμούς. Το CECOA εστιάζει ακόμη στην καθοδήγηση, την επικύρωση, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Eurodimensions

Η Eurodimensions ανταποκρίνεται στην ανάγκη ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης, της ανταγωνιστικότητας, της κατάρτισης και της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων. Για τη Eurodimensions, η κατεύθυνση και η επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτώνται από τη λήψη κατάλληλων στρατηγικών αποφάσεων που βασίζονται στο τρίγωνο της γνώσης και στις επιδόσεις αναφορικά με την καινοτομία. Δραστηριοποιείται στη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών σε διάφορους τομείς, όπως στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την κοινωνική ενσωμάτωση, τη Διασφάλιση Ποιότητας και τις ΤΠΕ, καταδεικνύοντας το θετικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν τα ευρωπαϊκά όργανα δια βίου μάθησης στην κατάρτιση ή/και την εκπαίδευση.

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938