ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Ο κόσμος της εργασίας μεταβάλλεται ραγδαία. Σύμφωνα με πολυάριθμες εκθέσεις και έρευνες, οι ψηφιακές δεξιότητες συνδέονται άμεσα με την απασχολησιμότητα, όσον αφορά μάλιστα τη νέα γενιά που κάνει τα πρώτα της βήματα στην αγορά εργασίας. Στον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19, η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων σχετικών με την αγορά εργασίας γίνεται πιο αναγκαία από ποτέ, προκειμένου οι εταιρείες να είναι έτοιμες να αντεπεξέλθουν σε κάθε είδους προκλήσεις, όπως οι πανδημίες. Για το σκοπό αυτό, το DigiGo καλείται να υποστηρίξει την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από σπουδαστές/σπουδάστριες ΕΕΚ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης/μαθητείας τους, βοηθώντας ταυτόχρονα στον περιορισμό της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων τους κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης/μαθητείας τους.

Κύριος Στόχος

Προώθηση της ψηφιοποίησης της πρακτικής άσκησης/μαθητείας στην ΕΕΚ, με ταυτόχρονο περιορισμό της αναντιστοιχίας στις ψηφιακές δεξιότητες των σπουδαστών/στριών, οι οποίες απαιτούνται για την αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένοι στόχοι

Για να ικανοποιηθούν οι στόχοι του έργου, το DigiGo εστιάζει όχι μόνο στις δεξιότητες στις οποίες υστερούν οι μαθητευόμενοι/-ες, αλλά και σε εκείνες που πρέπει να αποκτήσουν οι εκπαιδευτές/τριες κάθε εταιρείας. Το έργο είναι καινοτόμο, διότι συνδυάζει την προώθηση της πρακτικής άσκησης/μαθητείας και της ευρύτερης μάθησης στο χώρο εργασίας με την υποστήριξη στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που συνδέονται άμεσα με την απασχολησιμότητα.

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938