E-learning programma: MBO BBL in het digitale tijdperk

Het hoofddoel van het programma is de digitale competenties van docenten en begeleiders te verbeteren en hen bij te staan bij het organiseren van leerwerkplaatsen voor de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van leerlingen binnen het MBO. Het e-learningprogramma zal gebaseerd zijn op DigiCompEdu, het referentiekader voor de ontwikkeling van de digitale competenties van docenten in Europa, met de nadruk op de ontwikkeling van hun digitale competenties voor de organisatie van BBL leerwerkplekken. Het programma zal bedrijfsbegeleiders de mogelijkheid geven om digitale technologieën te gebruiken voor ondersteuning, training, beoordeling en empowerment van lerenden en tegelijkertijd de digitale competenties van hun studenten te ontwikkelen.

Dit project is gefinancierd met steun van het Erasmus+-programma van de Europese Unie. Deze informatie geeft uitsluitend de mening van de auteurs weer en noch de Europese Commissie noch het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Project number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094938